Общи условия

За ползване на интернет сайт WWW.MEBELFACTOR.BG и покупко-продажба на стоки от мебелна фирма „МЕБЕЛИ Б&Б“ ЕООД посредством онлайн платформа за поръчки от разстояние.

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване, преди да използвате интернет сайта http://www.mebelfactor.bg управляван от Мебели Б&Б ЕООД .

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

1. Общи положения

Настоящите общи условия за ползване на интернет сайт и покупко-продажба посредством онлайн платформа за поръчки от разстояние регламентират отношенията между „Мебели Б&Б“ ЕООД с търговска марка МЕБЕЛ ФАКТОР и потребителите ползващи фирмения сайт www.mebelfactor.bg и платформата за поръчки от разстояние. Ползвайки този сайт и публикувана в него информация се счита, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА  И ПЛАТФОРМАТА ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ на www.mebelfactor.bg. Промени в настоящите търговски условия имат сила единствено след писмено потвърждение от наша страна.

Продуктите и услугите публикувани на интернет страницата www.mebelfactor.com не трябва да се считат за правно обвързваща оферта. Те са публикувани с цел реклама, по-добро представяне на продуктите и улеснен избор на клиента. Чрез платформата за онлайн поръчки могат да бъдат поръчвани само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Продуктите НЯМАТ складови наличности, а се произвеждат по направена от клиента поръчка. Поръчката се счита за потвърдена, а договорът за продажба между „Мебели Б&Б“ ЕООД и клиента се счита за сключен след получаване на авансово плащане по посочена банкова сметка на фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД.

Фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предварително предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си. За неуредени в сегашните Общи условия въпроси  ще се прилагат съответните разпоредби предвидени в закона.

2. Отговорности

„Мебели Б&Б“ ЕООД се старае да предостави точна и актуална информация за предлаганите продукти и услуги на своя сайт, но е възможно тази информация да съдържа пропуски или неточности. „Мебели Б&Б“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат на използването на интернет страницата. „Мебели Б&Б“ ЕООД не носи отговорност ако закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод.

3. Цени

Всички цени посочени на сайта са в български лева с включен ДДС. Цените са крайни и включват всички данъци и такси. В цената на стоките не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж. Тези услуги се договарят и заплащат допълнително. В случаите, в които клиентът е упражнил правото си за връщане на стоката, всички транспортни разходи са за сметка на клиента.

„Мебели Б&Б“ ЕООД си запазва правото да променя цените посочени на сайта по всяко време без предупреждение. Потребителят е длъжен да заплати цената посочена към момента на поръчката. Промоционалните цени са посочени на сайта като старата цена е задраскана.

В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът е длъжен да заплати всички митнически и други такси свързани с износа.

4. Регистрация

Регистрацията на сайта www.mebelfactor.bg е доброволна и безплатна. Интернет страницата е достъпна за разглеждане без да е необходима регистрация, като цените на продуктите и услугите са показани. Регистрацията е абсолютно задължителна, за да може потребителят да направите онлайн поръчка. За да направи регистрация, потребителят трябва да попълни всички задължителни полета отбелязани със звезда и да приеме общите условия. При успешно приключване на регистрацията, потребителят ще получи e-mail съдържащ линк за потвърждаване на регистрацията. Регистрацията се счита за потвърдена след посещаване на получения линк. След потвърждение регистрацията трябва да бъде одобрена от наш служител.

Потребителят носи пълна отговорност за своето потребителско име и парола, както и за всички действия извършени чрез тях. Това  включва запазване на тайната на потребителското име и паролата и не огласяването им на трети лица. Мебели Б&Б ЕООД и www.mebelfactor.bg не носят отговорност при използването на потребителско име и парола от трети лица.

5. Поръчка

Онлайн поръчки могат да правят единствено регистрираните в сайта потребители, приели общите условия. Продуктите изложени в сайта НЕ са налични и се произвеждат по поръчка на клиента. Платформата за онлайн поръчки НЕ е електронен магазин. Онлайн плащания НЕ се приемат.

Направата на поръчка чрез онлайн платформата НЕ означава автоматично закупуване на продукта. При направата на поръчка, служител на „Мебели Б&Б“ ЕООД ще се свърже с потребителя, за да уточни размера на аванса, срокът и начинът на доставка, след което потребителят ще получи писмена оферта с уточнени: продукти, количества, цветове, цени, срокове, начин на плащане. Поръчката се счита за потвърдена и срокът за изпълнение и доставка започва да тече след получаване на авансово плащане по издадена фактура или проформа фактура.

При направата на поръчка потребителят трябва да посочи продукта, който иска да поръча, като посочи нужното количество от съответния продукт, желаната цветова комбинация и го добави в кошницата за пазаруване. Когато се поръчват продукти от гамата мебели предназначени за образователни заведения, трябва да се посочи и размерът на мебелите, обвързан с възрастовата група на учениците.

Клиентът може да посочи цветова комбинация за съответния продукт. Цветовете на металната конструкция, ламинираното ПДЧ, дамаските и кожите на мебелите са посочени във фирмения картел с цветове публикуван на сайта. Потребителят може да направи произволна комбинация от картела с цветове без това да доведе до оскъпяване на продуктите.
Потребителят може да поръча продукти, които не се намират на нашата интернет страница.
За целта трябва да се свърже с нас чрез посочената в сайта информация за контакти.

Поръчки направени след 15,30 часа или в почивни и празнични дни се обработват в рамките на първия работен ден след подаването на поръчката. „Мебели Б&Б“ ЕООД си запазва правото да откаже поръчки на продукти или цветове, материалите за изработването на които не са достъпни в момента на поръчката.
   
Всяко изменените на потвърдена поръчка от страна на клиента може да бъде направено писменно на e-mail: office@mebelfactor.bg не по-късно от 10 работни дни преди изтичане на срока на изпълнение на поръчката. Промените могат да доведат до корекция в цената и срока на изпълнение на поръчката или до цялостното преразглеждане на условията по нея.

Продуктите и услугите публикувани на интернет страницата www.mebelfactor.com не трябва да се считат за правно обвързваща оферта. Те са публикувани с цел реклама, по-добро представяне на продуктите и улеснен избор на клиента. Чрез платформата за онлайн поръчки могат да бъдат поръчвани само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Продуктите НЯМАТ складови наличности, а се произвеждат по направена от клиента поръчка. Поръчката се счита за потвърдена, а договорът за продажба между „Мебели Б&Б“ ЕООД и клиента се счита за сключен след получаване на авансово плащане по посочена банкова сметка на фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД.

Фирма „Мебели Б&Б“ ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предварително предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си. За неуредени в сегашните Общи условия въпроси  ще се прилагат съответните разпоредби предвидени в закона.

6. Плащане

Плащането се извършва единствено чрез банков превод в банкова сметка след одобрена оферта и получаване на фактура или проформа фактура. Банковата сметка е посочена във фактурата/проформа фактурата, като основание за превода се посочва номерът на фактурата/проформа фактурата. Онлайн плащания, плащания кеш, наложени платежи и покупки на изплащане НЕ се приемат. Всички плащания се извършват само в български лева.

Плащането се извършва на два етапа. Потребителят извършва авансово плащане в размер на 50% (петдесет процента) от крайната цена с включен ДДС като авансовото плащане се счита за потвърждаване на поръчката. Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения e-mail за готовност за доставка на стоката, но преди получаването й. Потребителят заплаща сумата в пълния  размер независимо от евентуални рекламации.

7. Срокове и доставка

Стандартният срок за доставка е между 20 и 30 календарни след получаване на авансово плащане. Конкретният срок за доставка се уточнява при направата на поръчката и потвърждаването на офертата изпратена от наша страна. В зависимост от сезонното натоварване или поредица от празници срокът може де е и по-дълъг.

Мебели Б&Б ЕООД извършва безплатна доставка до всяка точка на страната на поръчки на стойност 2000,00лв без ДДС. Доставката се извършва до кота 0, като задължение на клиента е да осигури достъп до мястото за доставка. Мебелите се доставят сглобени. Допълнителни услуги като разнос по етажи, монтаж и подреждане не са включени в услугата доставка. Те могат да бъдат извършени след предварителна уговорка като се заплащат допълнително.

8. Връщане на стоки

Получена стока може да бъде върната в 14 дневен срок, като потребителят заяви писмено правото си за връщане на стоката. Това може да стане на office@mebelfactor.bg като се използва стандартения формуляр за отказ включен в ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.     

Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, причинено от боравене с тях, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функционирането на стоките или при нарушен търговски вид. Всички разходи по връщане на стоката са за сметка на купувача. Търговецът е длъжен да заплати обратно пълната сума в срок от 14 дни след като е бил уведомен писмено от потребителя за неговото желание да върне стоката.

Изключение от правото на връщане са стоките изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани, например в комбинация от цветове.

9. Гранционни условия и рекламации

Гаранциите на стоките предмет на настоящите условия са 24 месеца. Гаранционния срок започва да тече в момента на получаване на стоката. Всички гаранционни условия се съобразяват със закона за защита на потребителите.    

Гаранцията не важи при следните условия:    
- неправилно използване на стоките или използването им не по предназначение    
- неправилно съхранение или транспортиране на стоките от страна на клиента
- зловредно влияние върху мебелите в това число: удряне, блъскане, хвърляне, драскане или друго механично влияние.    
- опит за ремонт от страна на клиента или трети лица    
- неправилно почистване на мебелите, като се използват некачествени или неподходящи за съответните материали или материи почистващи препарати, препарати разтворени във вода или химикали, които могат да увредят стоката.    
- нарушена цялост в случай на форсмажорни обстоятелства не зависещи от страна на търговеца/производителя.

Рекламации за скрити дефекти и недостатъци се правят не по-късно от 3 дни преди изтичането на гаранционния срок на стоката.  За стоки без гаранционен срок или услуги рекламации се правят не по-късно от 3 дни след доставката/извършването им.    

Рекламации се правят в писмена форма на e-mail: office@mebelfactor.bg като потребителят е длъжен да опише дефектите и да изпрати снимки недвусмислено показващи дефектите причина за рекламацията. Трябва да бъде прикачено и копие от документ удостоверяващ кога съответната стоката е получена. Това са фактура или приемо-предавателен протокол.

10. Права и задължения на потребителия/клиента

Потребителят има правото да:    
- ползва услугите на www.mebelfactor.bg спазвайки Общите условия    
- се информира за състоянието на своята поръчка    
- получи стоката в договорения срок след като тя е заплатена.    
- върне стоката в 14 дневен срок като покрие транспортните разходи по връщането й и да получи обратно сумата заплатена за нея.    
- направи отбив от цената или да поиска замяна на стоката при наличието на явни недостатъци и дефекти.    
- използва информацията на www.mebelfactor.bg единствено за лични цели    

Потребителят няма правото да:    
- извършва злоумишлени действия използвайки страницата www.mebelfactor.bg като: неоторизиран достъп, разпространение на вируси, троянски коне или други програми, които могат да причинят вреди на www.mebelfactor.bg или трети лица    
- използва рекламни материали, текстове и друга информация от www.mebelfactor.bg за търговски цели    

Потребителят е длъжен да:    
- осигури възможност за получаване на стоката.
- предостави валидна и актуална контактна информация: имена, адрес за доставка, e-mail, телефон за връзка       
- заплати стоката/услугата в нейния пълен размер, по начина и в срока уговорени при нейното заявяване.    
- пази в тайна своето потребителско име и парола.    
- уведомява търговеца за всяко открито или извършено нарушение на Общите условия   

11. Права и задължения на търговеца

Мебели Б&Б ЕООД и www.mebelfactor.bg имат право да:   
- получат плащането в размера и по начина уговорени според настоящите условия.   
- променят цени, количества, условия за плащане и доставка без предварително известяване.
- променят дизайна на страницата, рекламните материали без предварително известяване.
- променят или спрат предлагането на дадена стока или услуга.   
- спрат или ограничат използването на сайта и услугите в него за конкретен потребител или за всички свои потребители.   
- налага санкции при нарушаване на Общите условия, нерегламентираното използване на рекламни материали собственост на Мебели Б&Б ЕООД и www.mebelfactor.bg или други рекламни материали публикувани на сайта, използването на регистрираната търговска марка Мебел Фактор или нейното лого без писмено разрешение.   
   
Мебели Б&Б ЕООД и www.mebelfactor.bg се задължава да:   
- прехвърли собствеността на стоката на клиента/потребителя след получаване на плащането.
- изработи/достави в уговорения срок стоката/услугата на клиента.   
- поеме гаранционното обслужване като отстрани недостатъците на стоката или я замени. 
- не разпространява лични данни на потребителите с изключение на описаните в закона случаи.

Мебели Б&Б ЕООД и www.mebelfactor.bg не носят отговорност спрямо потребителите или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи поради:   
- промени направени в продуктите, цените, условията за доставка и плащане, услугите и информацията на интернет страницата www.mebelfactor.bg          
- невъзможност да се използват услугите на интернет страницата без значените дали причините са технически или от друго естество.   
- недостатъци в продукта или услугата, които са били известни на потребителя в момента на покупка.

12. Авторско право

Мебел Фактор е търговска марка регистрирана в България и Европейски Съюз, като търговската марка притежава и защитено лого на кирилица и латиница. Използването на търговската марка Мебел Фактор и нейното лого от други лица е забранено.

Пълната информация публикувана на интернет страницата www.mebelfactor.bg се счита за обект на авторско право. Това включва всички текстове, снимки, компютърни графики, проекти, дизайн, елементи от страницата, графично оформление на печатните страници, аудио-визуални произведения и др. Използването й за търговски цели без  писменото съгласие на  www.mebelfactor.bg е абсолютно забранено.

Цялата информация на  www.mebelfactor.bg е публикувана с цел реклама. Тя може да бъде използвана от потребителите само и единствено за лично ползване. Използването на информация или материали от интернет страницата  www.mebelfactor.bg и всички линкове на нея може да се извършва единствено след писмено разрешение от страна на собственика на страницата - Мебели Б&Б ЕООД, като е абсолютно задължително упоменаването на   източника – www.mebelfactor.bg.

Governing Law

Тези условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законодателството на България, without regard to its conflict of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.

ул. Есперанто, № 1
гр. Сливен
8803 Област Сливен
България